Spotkania z rodzicami uczniów: klas I-III i IV-VIII

Dyrekcja i Grono Pedagogicznie ZSP w Dubiecku zapraszają na zebranie z rodzicami w dniu 26 stycznia 2024 r.
W tym dniu odbędą się spotkania z rodzicami uczniów, na których podsumowana będzie dotychczasowa edukacja:
  • dla klas I -III – o godzinie 16:00;
  • dla klas IV- VIII o godzinie 16:30.
Zebrania z wychowawcami klas odbędą się w salach lekcyjnych.
Dyżury nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów, będą w pokojach nauczycielskich w godzinach 16.30-17.30.
ZAPRASZAMY!
Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-