Charakterystyka Placówki

W życiu każdego człowieka etap przedszkolny pozostawia ślad ,

którego jakość możemy ocenić dopiero z pewnej perspektywy. Rodzice to pierwsi nauczyciele w najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka obok nich pojawiają się nauczyciele wychowania przedszkolnego. W wieku przedszkolnym  każde dziecko najsilniej i najintensywniej kształtuje swoją osobowość i umiejętności.

W latach sześćdziesiątych Prezydium  Powiatowej Rady Narodowej – wydział Oświaty nadzoruje pracę państwowego przedszkola, które mieściło się przy ulicy Przemyskiej 8. W roku 1973 decyzją Gminnego Dyrektora Szkół Antoniego Blecharczyka ustalono siedzibę przedszkola przy ulicy Krasickiego. Następnie od 1 stycznia 1993 roku przedszkole staje się placówką samorządową. Dzięki tym decyzjom istnieje do dziś, rozwija się i obejmuje swoja opieką najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Przedszkole przez lata wypracowało swój styl, stawiając na profesjonalizm .Wszystkie Panie Dyrektorki  Przedszkola Zofia Wandas, Józefa Włodyka, Urszula Kurzeja, mgr Alina Fudali  (2002-2015) ,dbały o to aby nie było ono jednym z wielu, lecz własnym niepowtarzalnym. Nauczyciele sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje i stwarzają dzieciom optymalne warunki do rozwijania ich zdolności i zainteresowań. Przedszkolaki odnoszą sukcesy we wszystkich dziedzinach , świadczą o tym między innymi liczne udziały w konkursach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim. Przez cały czas przedszkole starało się być stałe w spełnianiu swojej misji „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECIOM I RODZICOM”

Od 2002 roku placówka przeszła prawdziwą metamorfozę, dzięki wójtowi Zbigniewowi Blecharczykowi. Trzy etapowy remont budynku zmienił całkowicie jego wizerunek.

Sukcesem przedszkola jest dobrze układająca  się współpraca z rodzicami, dzięki której mamy unowocześniony plac zabaw

Po ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w maju 2014 roku w naszym przedszkolu przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie , możemy być dumni z bardzo wysokiego funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Dubiecku.

Na kartach kroniki przedszkolnej obok  fotograficznych wspomnień pozostały dyplomy dla osób szczególnie zaangażowanych na rzecz przedszkola i wyróżnionych tytułem „PRZYJACIEL PRZEDSZKOLA”.

Dużą rangę i znaczenie ma dla nas współpraca z:

 1. Władzami Urzędu Gminy
 2. Księdzem prałatem
 3. Gminnym Ośrodkiem Kultury
 4. Muzeum skamieniałości i minerałów panem Robertem Szybiakiem.
 5. Kresowym Domem Sztuki i TPZD
 6. Poradnią stomatologiczną państwa B. A. Bardon
 7. Właścicielami i menedżerami Zamku Dubiecko
 8. Ochotniczą Strażą Pożarną w Dubiecku
 9. Gminną Biblioteką w Dubiecku
 10. Szkołami Podstawowymi na terenie Gminy Dubiecko
 11. Przychodnią Res Medica i Doromed w Dubiecku
 12. Piekarnią w Dubiecku
 13. Firmą AGMAR
 14. Weterynarią
 15. Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu z Igż Dżochowską
 16. Kwiaciarnią pani Agaty Pinda
 17. Państwem Aliną i Zygmuntem Miśniakiewiczami
 18. Państwem Małgorzatą i Wojciechem Grzech
 19. Państwem Małgorzatą i Adamem Kamińskim
 20. Bankiem Spółdzielczym w Dubiecku

Wiele udało nam się osiągnąć ,ale i wiele przed nami, zawsze w myśl motta :

…”Abyś na przekór wiatrom i burzom,

Był zawsze pogodny

I radość dzieciom przynosił”

 

Galeria z wydarzenia:


Pozostałe wpisy w kategorii: Galeria-