Samorząd Uczniowski

OpiekunowiePani mgr Emilia Kaszycka i Pani mgr Katarzyna Sobel

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca:  Julia Sowa

Zastępca przew.:  Amelia Szymańska

Skarbnik:  Emilia Binko

Pozostałe wpisy w kategorii: O szkole-