Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp. Rodzaj imprezy Termin Osoba odpowiedzialna Uwagi
1. Pasowanie na Przedszkolaka X.2018r. Nauczycielki grupy ,,Biedroneczki”
2. Święto Niepodległości

11 listopada

XI 2018r. Nauczycielki poszczególnych grup
3. Dzień Pluszowego Misia XI 2018r. Nauczycielki poszczególnych grup
4. Spotkanie z Mikołajem XII 2018r Nauczycielki

poszczególnych grup

.
5. Bal karnawałowy II 2019r. Nauczycielki

poszczególnych grup

6. Dzień Ulubionej Zabawki III 2019r. Nauczycielki

poszczególnych grup

7. Święto Narodowe

Trzeciego Maja

V 2019r. Nauczycielki

poszczególnych grup

8. Dzień Dziecka VI 2019r. Nauczycielki

poszczególnych grup

9. Dzień Rodziny V 2019r Nauczycielki

poszczególnych grup

.
10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z pożegnaniem starszaków. VI 2019r. Nauczycielki grupy ,,Starszaki”

i ,,Dzwoneczki”

Pozostałe wpisy w kategorii: Dla Rodziców-