Biblioteka

 

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka jest czynna:

Poniedziałek   –   9.35 –10.40;  11.40 – 14.30

Wtorek  –   8.40 –11.40;  12.40 – 13.30,

Środa  –   9.35 – 12.40

Czwartek   –   8. 45 –  14.20

Piątek  –   8.40–9.40;  12.40 – 13.30

 

Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. Poprzez swoje zasoby oraz prowadzoną działalność informacyjną i pedagogiczną wspomaga proces kształcenia i wychowania. Zadania podejmowane przez bibliotekę nawiązują do planu pracy szkoły. Dzięki wyposażeniu w sprzęt multimedialny biblioteka jest pracownią dydaktyczną, która umożliwia dostęp do różnych źródeł informacji za pośrednictwem Internetu, ułatwia samodzielną pracę uczniów i nauczycieli.

Zbiory biblioteki szkoły podstawowej składają się z 10943 książek, 64 kaset wideo i 15 egzemplarzy CD-ROM. Czytelnicy mają także dostęp do księgozbioru liceum ogólnokształcącego.

Lokal biblioteki stanowią dwa pomieszczenia: czytelnia i wypożyczalnia.

W czytelni zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu; użytkownicy mogą korzystać z internetowego centrum informacji multimedialnej.

Warsztat informacyjny biblioteki składa się z księgozbioru podręcznego, katalogu alfabetycznego, katalogu rzeczowego, kartoteki zagadnieniowej, kartoteki tekstowej, stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Biblioteka spełnia następujące zadania i funkcje:

  • współpracuje z nauczycielami wszystkich przedmiotów w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
  • rozbudza zainteresowania czytelnicze i informacyjne uczniów,
  • podejmuje różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia czytelnicze, konkursy, wystawy, wycieczki i in.),
  • przygotowuje uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
  • współpracuje z rodzicami oraz instytucjami kulturalnymi w swoim rejonie.

 

Pozostałe wpisy w kategorii: sprawdź szkoła-