Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku w roku szkolnym 2018/2019

Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęcia Klasa Dzień Godziny
Marianna Żak Koło z języka angielskiego

 

VI a 7 l – poniedziałek 1
Wioletta Nowak Zajęcia kreatywne

 kółko z matematyki

kółko z fizyki

II a

VII b

VIII

5 l – czwartek

5l – środa

8l – środa

1

1

1

Lucyna Bal kółko z matematyki  V b

VIIIa

6l- piątek

8l-poniedziałek

1

1

Elżbieta Martowicz kółko z matematyki VIIIb 7 l-wtorek 1
Piotr Blecharczyk Sekcja piłki nożnej chłopców IV-VIII piątek 15.00-16.00 1
Janusz Chruścicki piłka nożna dziewcząt V-VI czwartek 15.00-16.00 1
Anna Chruścicka Chór szkolny 0-VII 7,8l-czwartek  2
Emilia Kaszycka Zajęcia przygotowujące do konkursów i akademii  VI-VII 6, 7 l- poniedziałek 2
Magdalena Nowak Kółko biblijno-misyjne V a

 

6 l – środa 1
Małgorzata Muzyczka Koło biblioteczne Va

Vb

7 l – poniedziałek

7 l- czwartek

1
Jan Ślimak Zajęcia wyrównawcze          z przyrody          i geografii IV-VI

VII

6 l – piątek 1
Alina Michalska zajęcia ogólnorozwojowe II b 5 l –środa 1
Ewa Skubisz kółko polonistyczne

kółko matematyczne

III 5 l -środa

6 l-czwartek

1

1

Ewa Młynarska Zajęcia z j. polskiego IV, V, VII 7l- poniedziałek  

  1

Beata Sroka Zajęcia dodatkowe          z j. niemieckiego VIIIab 8 l -poniedziałek 1
Beata Pudysz Aerobik II-VI 6l – środa i czwartek 2
Joanna Kucaj Zajęcia wyrównawcze

Kółko teatralne

IB 5l –  poniedziałek  

5l- wtorek

1

1