Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym
2018/2019:

• 31 października 2018r.
• 2 listopada 2018r.
• 2 stycznia 2019r.
• 15 kwietnia 2019r.
• 16 kwietnia 2019r.
• 17 kwietnia 2019r.
• 2 maja 2019r.
• 10 czerwca 2019r.

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Bez kategorii-