#LaboratoriaPrzyszłości- niezwykła lekcja przyrody.

5 października klasy 2A, 2B oraz 3A wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa w Birczy. Tam spotkaliśmy się z leśnikiem, który zaprosił nas do niezwykle pięknej i bogato wyposażonej przyrodniczo sali edukacyjnej. Te niezwykłe zajęcia były również dla nas zajęciami w ramach „Laboratoria przyszłości”. Celem naszej wycieczki było pogłębienie wiadomości na temat zwierząt żyjących w naszych lasach, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw jakie mogą zagrażać w przyrodzie oraz kształtowanie postawy proekologicznej. Pan leśniczy wyświetlił nam prezentację multimedialną, po której rozdał wiele ciekawych i edukacyjnych kart pracy, na których nasi uczniowie chętnie pracowali i rozwiązywali zadania. Następnie, korzystając z pięknej pogody, na terenie Nadleśnictwa
upiekliśmy kiełbaski na grillu. Z pełnymi brzuszkami i uśmiechem na twarzy udaliśmy się na ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą do rezerwatu przyrody „Krępak”. Leśnik opowiedział jak wiele trudu potrzeba by las był zdrowy i piękny. Dzieci poznały zasady zachowania się w środowisku leśnym.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.
To była dla nas wszystkich niezwykła lekcja przyrody.
Dziękujemy za mile spędzony czas!

Galeria: