Dzień Patrona Szkoły 14 III 2016r.

             

W dniu 14 marca 2016 roku cała społeczność Naszej Szkolna obchodziła niezwykle ważną uroczystość – Święto Patrona Szkoły. Dzień ten wywołał wiele wspomnień, bo 20 lat temu    14 marca 1996 roku, odbyło się uroczyste przywrócenie imienia Patrona naszej placówki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji całej społeczności szkolnej, potem zaś odbyła się część artystyczna. Program, któremu przyświecała myśl

„TEN TYLKO ANI JEDNEGO DNIA NIE UTRACI, KTO W KAŻDYM COŚ DOBREGO ZROBI DLA SWYCH BRACI”

był niezwykle bogaty i różnorodny. Zgromadzeni uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście mogli „ przenieść się” w czasie i obejrzeć Dubiecko znane Ignacemu Krasickiemu i inne bliskie jego sercu miejsca. Ta wędrówka w przeszłość przypomniała też Naszą Szkołę, uczniów i nauczycieli sprzed lat. Zapewne tak niezwykła podróż dostarczyła wielu wzruszeń zebranym na Sali.

Uczniowie klas Va i V b zaprezentowali swoje talenty aktorskie, recytatorskie i taneczne. Inscenizacje bajek zachwycały widzów różnorodnością i bogactwem formy.

Chór szkolny (skupiający uczniów klas 0 – VI) przypomniał m. in. „Hymn do miłości ojczyzny”. Odśpiewane przez chórzystów utwory sprzyjały refleksjom słuchaczy. Słowa Ignacego Krasickiego napominające rodaków, zabrzmiały na nowo, przypominając współczesnym Polakom o tym, jakie wartości w życiu człowieka są naprawdę cenne. Po zakończonej akademii naszych zdolnych Artystów długo oklaskiwano.

Program artystyczny przygotowali: Halina Klepacka, Anna i Janusz Chruściccy, Elżbieta Martowicz      i Magdalena Nowak.

Galeria z wydarzenia:


Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-