„Książki naszych marzeń”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Program realizowany jest poprzez doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Dzięki dotacji MEN i wkładu organu prowadzącego szkołę księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się o ponad 100 wspaniałych, pachnących nowością książek. Są to tytuły, które w większości zaproponowały same dzieci tworząc wcześniej listę bestsellerów.

Zapraszamy wszystkich uczniów do wypożyczania wspaniałych książek.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-