Zapisu do Oddziału Przedszkolnego i Samorządowego Przedszkola w Dubiecku na rok szkolny 2018/2019

Uwaga Rodzice!!!

REKRUTACJA 2018/2019

                Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Dubiecku lub oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku odbywać będzie się w dniach od 12.03. 2018r. do 21. 03. 2018r. Wnioski do pobrania u wychowawców grup lub w Sekretariacie Publiczne Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

 

  • Weryfikacja złożonych wniosków nastąpi w terminie
  • 26 marca 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola w Dubiecku i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku .
  • Od 28. 03. 2018r. do 04.04.2018r. rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani wyrazić wolę przyjęcia swego dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 6 kwietnia 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola w Dubiecku i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

Wnioski należy składać do Sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności przedszkole-