Stawki miesięczne za dożywianie

Stawki miesięczne za dożywianie 🫕🍜🥙 będą podawane na bieżąco rodzicom i opiekunom przez dziennik elektroniczny oraz na tablicach informacyjnych w budynkach szkolnych: klas 1-3 i Przedszkola ( Przemyska 10 a) oraz klas 4-8 ( Przemyska 6).

Pozostałe wpisy w kategorii: Świetlica-