Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku

ul. Przemyska 6, 37-750 Dubiecko

o g ł a s z a

w dniach od 01.03.2017 do 31.03.2017

zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I

na rok szkolny 2017/2018

Zapisy odbywać się będą w sekretariacie zespołu.

Dokumenty wymagane przy zapisach: dowód osobisty rodzica, metryka urodzenia i PESEL dziecka, karta zgłoszenia podpisana przez oboje rodziców, którą można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej.

W przypadku zapisu dziecka z naszego obwodu do innej szkoły prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie.

  1. Obowiązek szkolny od 01 września 2017r obejmuje dzieci siedmioletnie – rocznik 2010, które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2016/17.
  2. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2011 roku od 01 września 2017r realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie.

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-