Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023r.
7:45 – wyjście ze sztandarem ze szkoły do kościoła na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego
8:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Dubiecku.
8:50 – powrót z kościoła do szkoły.
9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024:
• spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli w sali gimnastycznej w budynku głównym,
• przejście uczniów z klas I – III pod opieką wychowawców oraz rodziców towarzyszących dzieciom do budynku edukacji wczesnoszkolnej i spotkanie w klasach z wychowawcami,
• uczniowie z klas IV – VIII – spotkanie w swoich salach z wychowawcami;
Odwóz dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym po zakończeniu spotkań z wychowawcami:
Śliwnica – 11.25
Sielnica (Wybrzeże, Słonne, Winne- Podbukowina) – 12.00
Drohobyczka – 12.00
Hucisko Nienadowskie – 12.00
(W czasie oczekiwania na autobus uczniowie dojeżdżający będą mieć zapewnioną opiekę świetlicową).
Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-