Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – 1 września 2022r.

Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym przyjeżdżają według rozkładu, który obowiązywał w  ubiegłym roku szkolnym.

 

7:45 – wyjście ze sztandarem ze szkoły do kościoła na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego (uczniowie klas I-III udają się do kościoła pod opieką rodziców, a dzieci dojeżdżające i rodziców pracujących pójdą pod opieką wychowawców).
8:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Dubiecku.
8:50 – powrót  z kościoła do szkoły.
9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023:

 

·  spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli  w sali gimnastycznej w budynku głównym,

·  przejście uczniów z klas I – III pod opieką wychowawców oraz rodziców towarzyszących dzieciom do budynku edukacji wczesnoszkolnej  i  spotkanie w klasach z wychowawcami,

· uczniowie z klas  IV  – VIII – spotkanie w swoich salach z wychowawcami;

 

Odwóz dzieci dojeżdżających autobusem  szkolnym po zakończeniu spotkań z wychowawcami.

 

(W czasie oczekiwania na autobus uczniowie dojeżdżający będą mieć zapewnioną opiekę świetlicową).

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności przedszkole-