Pasowanie klasy I

Dzień 28 X 2016 r. w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla klasy I a. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku. Pani dyrektor mgr Teresa Blecharczyk powitała gorąco wszystkich przybyłych z tej okazji gości, a całą uroczystość prowadzili przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Pierwszoklasiści zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym, po którym nastąpiła najważniejsza część spotkania. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania w obecności rodziców pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem, a następnie złożyła życzenia pierwszakom. Uczniowie otrzymali legitymację szkolną, książki ufundowane przez rodziców, natomiast przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dubiecku p. Dudek wręczyła upominki i książeczki SKO. Po części oficjalnej, nastąpił poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Opracowała: mgr B. Sroka

 

Galeria z wydarzenia:


Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-