„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

      Na wiosnę 2022 r. Samorządowe Przedszkole w Dubiecku i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku otrzymały wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Celem tego programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Przedszkole otrzymało łącznie 3000 zł, z czego 2400 zł przeznaczonych zostało na zakup książek. Resztę kwoty wykorzystano na realizację działań promujących czytelnictwo. Zakupiono 80 egzemplarzy książek do biblioteki szkolnej.

Szkoła podstawowa dysponowała środkami w wysokości 4500 zł: 3600 zł na zakup książek, 675 zł na zakup elementów wyposażenia do biblioteki i 225 zł na realizację działań promujących czytelnictwo. W ramach programu do biblioteki szkolnej zakupiono 224 woluminy i drukarkę.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na wzbogacenie biblioteki szkolnej  łącznie o 304 atrakcyjne dla uczniów książki.

 

 

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-