Międzyszkolny Konkurs i Konferencja – XVII Edycja Woda a zmiany klimatu

           

     W grudniu 2018 roku Polska, w Katowicach, gościła reprezentantów 196 państw próbujących wypracować wspólne uzgodnienia, których  celem byłoby ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  Wielopoziomowe dyskusje okazywały się trudne i nie zawsze znajdowano platformy porozumienia jednak wszystkim przyświecała idea konieczności podjęcia różnorodnych działań ograniczających szkodliwe skutki rozwoju naszej cywilizacji.
Czy w naszym otoczeniu dostrzegamy zmiany klimatu, czy chcemy i umiemy im się przeciwstawić?

Uczennice naszej szkoły podjęły się zilustrowania tematu konkursu. Efekt ich pracy twórczej to tytuł laureata dla Dominiki Dymon uczennicy klasy 8 b oraz wyróżnienie dla Aleksandry Dudycz uczennicy klasy 5 a. Opiekunem uczennic była pani Joanna Pyra.