Kontakt przedszkole

Samorządowe Przedszkole w Dubiecku
ul. Przemyska 10a
37 – 750 Dubiecko,
tel.
(
16) 65 12 080  BUDYNEK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ i PRZEDSZKOLA             

tel. (16) 6512 200 BUDYNEK GŁÓWNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

e-mail:  sprzedszkole@zspdubiecko.pl

Pozostałe wpisy w kategorii: Bez kategorii-