„KAŻDY INNY-WSZYSCY RÓWNI”

Nasza szkoła  w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu pt.” Każdy inny- wszyscy równi”. Ma on na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze SPE. W trakcie realizacji projektu nasi uczniowie uczestniczyć będą w różnego rodzaju inicjatywach, czego efektem będzie wykształcenie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Projekt realizowany jest przez klasy I-III oraz chętne klasy IV-VIII.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-