Dzień Ziemi w naszej szkole 2017r.

22 maja 2017 roku w naszej szkole w ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w konkursach, grach, zabawach o tematyce ekologicznej, których celem było propagowanie postaw i zachowań ekologicznych, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Organizatorami imprezy była klasa VIb i Samorząd Uczniowski, opiekunami – panie: Agnieszka Białogłowska, Emilia Kaszycka i Elżbieta Martowicz. Swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, którzy przygotowali i poprowadzili „Przyrodnicze koło fortuny” przekazując wszystkim jego uczestnikom drobne upominki   w formie gadżetów promocyjnych. Uczniowie klas IV-VI podzieleni na grupy uczestniczyli również w następujących konkursach:

1. Konkurs ,,Najciekawszy strój wyczarowany z odpadów” – uczniowie zaprojektowali i wykonali strój z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Liczyła się pomysłowość, inwencja twórcza, błyskotliwa prezentacja stroju oraz różnorodność zużytych materiałów.

2. Konkurs piosenki ekologicznej.

3. Konkurs plastyczny ,,Co możemy zrobić, aby nasza Ziemia była radosna”.

4. Rozsypanka ekologiczna – uczestnicy zabawy układali hasło będące  tytułem  wiersza, który mieli ułożyć.

5. Makieta – ,,Miasta ekologiczne”.

6. Segregowanie śmieci na czas.

Trud jaki uczniowie włożyli w przygotowanie się do konkursów został zrekompensowany nagrodami. Trzy pierwsze miejsca to nagrody pieniężne, które uczniowie poszczególnych klas przeznaczyli na własne potrzeby. Miejsca: 4,5,6 nagrodzone zostały słodyczami.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy organizatorzy serdecznie dziękują: Pani Dyrektor mgr Teresie Blecharczyk, która przewodniczyła pracom jury, pracownikom Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dubiecku, Radzie Rodziców oraz Stowarzyszeniu ,,Dobry Start- Dobra Przyszłość”. 

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-