„Żyć Eucharystią” Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii wg. Św. Łukasza