Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Uwaga Rodzice!!!

REKRUTACJA 2018/2019

                Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku odbywać będzie się w dniach od 07.03. 2018r. do 21. 03. 2018r. Wnioski do pobrania w Sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

 

  • Weryfikacja złożonych wniosków nastąpi w terminie
  • 26 marca 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej.
  • Od 27.03. 2018r. do 29.03.2018r. rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani wyrazić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 30 marca 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

Wnioski należy składać do Sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-