Warsztaty plastyczne „ Pradzieje i wczesne średniowiecze regionu przemyskiego”

W dniu 17.10.2017 r. uczniowie klas czwartych naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z przeszłością regionu przemyskiego w bardzo szerokim kontekście – terytorialnym, kulturowym i historycznym. Duża różnorodność artefaktów, zjawisk, zdarzeń i procesów przedstawionych uczniom przez p. Michała – pracownika muzeum,  wzbogaciła wiedzę czwartoklasistów.

Dodatkową atrakcją był seans filmowy „EMOTKI” w kinie Helios . Film poruszał bardzo ważne aspekty: Bezpieczeństwa w sieci, wyrażania uczuć i emocji we właściwy sposób, znaczenia prawdziwej a nie wirtualnej przyjaźni.

Opiekę nad uczniami sprawowały : nauczyciel plastyki p. Joanna Pyra, wychowawcy kl. czwartych p. Ewa Młynarska i Lucyna Bal oraz p. Agnieszka Skórska – rodzic.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-