Uwaga Rodzice !!! REKRUTACJA 2020/2021 do klasy I

Uwaga Rodzice !!!

REKRUTACJA 2020/2021

do klasy I

 

    Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej

im. I. Krasickiego w Dubiecku odbywać będzie się w dniach od 04. 03. 2020r. do 19. 03. 2020r.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dubiecku.

 

  • Weryfikacja złożonych wniosków nastąpi w terminie 20.03. 2020r.- 27. 03. 2020r.

 

  • 27 marca 2020r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

 

  • Od 28. 03. 2020r. do 06. 04. 2020r. rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani wyrazić wolę przyjęcia dziecka do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

 

  • 04. 2020r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Dubiecku.

 

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Dubiecku

 (budynku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkole – ul. Przemyska 10 A).

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-