Ubezpieczenie dzieci – ogólne warunki na rok szkolny 2016/2017

 

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel. 22 469 69 69
www.gothaer.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu
w placówkach oświatowych „Oświata”

Link do warunków ubezpieczenia: 

https://www.gothaer.pl/download/prod/73896.pdf

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-