„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – Dzień Edukacji Narodowej

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

         Słowa Zamojskiego aktualne ponadczasowo uświadamiają nam, że edukacja i właściwe wychowanie przyszłych pokoleń będą świadczyć o sile i wartości narodu. Świat zmienia kształty, zmienia się tryb ludzkiej pracy, cele, ale nie zmieniają się podstawowe prawdy rządzące człowiekiem. Mówią o tym, że przyszłe dzieje Polski, zależą od sposobu wychowania młodzieży. Kształtowanie postaw patriotycznych, wartości , poszanowania drugiego człowieka i jego osobowości, dbania o odpowiednie wykształcenie, sprawi, że nasz kraj w przyszłości będzie silny. Wielka rola w tym, aby tak się stało leży w pracy naszych nauczycieli, którzy wkładają serce i wysiłek w pracę z dziećmi i młodzieżą. Dzień Komisji Edukacji Narodowej był okazją do podziękowań i spotkania pokoleń edukatorów naszej placówki. Życzymy, aby nie brakowało zapału całej społeczności szkolnej do chłonięcia wiedzy i odkrywania tego, co jeszcze nieznane.

Galeria z wydarzenia:


Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-