Świetlica

W Publicznej Szkole Podstawowej w Dubiecku działa świetlica szkolna do której uczęszczają uczniowie klas O-VI. Świetlica otwarta jest codziennie w godzinach 700 – 800 oraz 1130 – 1600. Pomieszczenie wyposażone jest w różnego rodzaju gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor, komputery itp.

Nauczyciele układają tematykę zajęć w/g następujących rodzajów działalności: plastycznej, teatralnej, muzycznej, ruchowej i ekologicznej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno – technicznych i teatralnych, dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach, gdzie otrzymują liczne nagrody, wyróżnienia, nagrody rzeczowe, dyplomy. Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu. Uczniowie, którzy spędzają czas w świetlicy w większości dojeżdżają z pobliskich miejscowości: Słonnego, Łączek, Przedsielnicy, Wybrzeża, Winnego Podbukowiny, Śliwnicy, Drohobyczki. Do szkoły przywozi je autobus szkolny.

 Dowóz uczniów do szkoły:

Drohobyczka – 700

Słonne – 715

Winne Podbukowina – 650

Wybrzeże – 655

Śliwnica – 740

Odwóz uczniów po zajęciach:

Śliwnica – 1450

Słonne – 1350,

Winne Podbukowina – 1335,

Hucisko Nienadowskie -1425

            Słonne  (II kurs) przez W-P – 1430,

Drohobyczka 1430

        

      W stołówce szkolnej można wykupić ciepłe posiłki dla uczniów w cenie 3,50 zł dziennie.

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Bez kategorii-