Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 1 września 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – 1 września 2021r.

 

Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym przyjeżdżają tak, jak w dniu nauki szkolnej.

 

7:45 – wyjście ze sztandarem ze szkoły do kościoła na Mszę Świętą na rozpoczęcie roku szkolnego (uczniowie klas I-III udają się do kościoła pod opieką rodziców).
8:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Dubiecku.
8:50 – powrót z kościoła do szkoły.
9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:
• uczniowie klas: I a i I b – spotkanie w klasach z wychowawcami w budynku edukacji wczesnoszkolnej(każde dziecko może być w obecności jednego rodzica/opiekuna)

 

• uczniowie z klas: IV a i  IV b – spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku głównym (każde dziecko może być w obecności jednego rodzica/opiekuna)

 

• uczniowie klas II-III oraz V-VIII – spotkanie w swoich salach z wychowawcami;

 

Odwóz dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym: od godz. 10:15

 

(W czasie oczekiwania dojeżdżający uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę świetlicową)

 

Ze względu na obecną sytuację oraz procedury obowiązujące w szkole prosimy rodziców klas II-III oraz V-VIII, aby nie wchodzili do budynku szkoły.

 

Prosimy również o zachowanie reżimu sanitarnego (zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach).

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności przedszkole-