Rejonowe Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

Komunikat

z Rejonowych Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

rozegranych w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Dubiecku w dniach:                 

6-7 marca 2019 roku Rejonu VI. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Dziewcząt:

1. SP Łopuszka Wielka

2. SPSN Jarosław 

3. SP Chotyniec 

4. SP Dubiecko 

5. SP Kańczuga 

Chłopcy:

1. SPMS Jarosław 

2. SP Łopuszka Wielka 

3. SP Bircza 

4. SP Krowica Sama 

5. SP Nr 4 Przemyśl 

6. SP Młodów  6. SP Kramarzówka 
7. SP Nr 4 Przemyśl  7. SP Młodów 
8. SP Krowica Sama  8. SP Orły 
9. SP Bircza  9. SP Krzeczowice 
10. SP Nr 14 Przemyśl 

 

W rozgrywkach chłopców na zawody nie wstawiła się drużyna z miasta Przemyśla.  Drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz plakaty. Natomiast trzy pierwsze miejsca zostały uhonorowane medalami ufundowanymi przez pana Jerzego Brożynę Przewodniczącego Rady Gminy Dubiecko .  Sędzią głównym zawodów był Piotr Blecharczyk – SP Dubiecko, organizatorem Edward Prachowski – SZS Przemyśl oraz Mateusz Bal – LO Dubiecko.  Organizatorzy dziękują pani Teresie Blecharczyk – dyrektor SP Dubiecko, za udostępnienie sali sportowej i ufundowanie wyżywienia dla zawodników, panu Mateuszowi Balowi – prezesowi UMKS Dubiecko, za udostępnienie sprzętu sportowego celem przeprowadzenia zawodów oraz panu Przemysławowi Blecharczykowi kierownikowi sieci sklepów „Piotruś Pan” za ufundowanie wody mineralnej dla uczestników zawodów.  Protestów nie wnoszono, na tym protokół zakończono i podpisano.

 

  Sędzia główny                        SZS Przemyśl                        Organizator

Piotr Blecharczyk                    Edward Prachowski                Mateusz Bal