Aktualności - Szkoła Podstawowa

„KAŻDY INNY-WSZYSCY RÓWNI”

8 września 2023


Nasza szkoła  w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu pt.” Każdy inny- wszyscy równi”. Ma on na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze SPE. W trakcie realizacji projektu nasi uczniowie uczestn...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023


Dzisiaj 4 września uroczyście rozpoczęliśmy Nowy rok szkolny 2023/2024.

🔊🔊🔊 Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

1 września 2023


Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024. Klasy 1-3 godziny pracy od 7.00 do 8.00 i od 11.30 do 16.30. Klasy 4-8 godziny pracy od 7.00 do 8.00 i od 12.30 do 15.30. Dowozy do szkoły od 04.09.2023 Sielnica 6.50, Wybrzeże 7.05, Dubiecko 7.10. Winne Podbukowina 7.15, Dubiecko 7.25. Śliwnica ( Huta) 7.40, Dubiecko 7.55....

🔊🔊🔊 Dożywianie (wysokość stawek) Rok szkolny 2023/2024

1 września 2023


Stawki miesięczne za dożywianie będą podawane na bieżąco rodzicom i opiekunom przez dziennik elektroniczny oraz na tablicach informacyjnych w budynkach szkolnych: klas 1-3 i Przedszkola ( Przemyska 10 a) oraz klas 4-8 ( Przemyska 6).