Ogólnopolski konkurs „Być jak Ignacy”. Zostań Bohaterem Nauki.

 „Być jak Ignacy”. Zostań Bohaterem Nauki.

 

             Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego III edycji programu „Być jak Ignacy”. Zostań Bohaterem Nauki. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów, rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego, popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań, popularyzacja nauk matematyczno – przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu i obserwowaniu. Aby osiągnąć te cele zostało zorganizowane naukowe koło zainteresowań dla uczniów klasy drugiej „Mały Ignaś”. Są to zajęcia pozalekcyjne, które prowadzone są w oparciu o materiały dydaktyczne przekazane przez Organizatora. Zajęcia poświęcone są następującym polskim naukowcom: Janowi Szczepanikowi, Kazimierzowi Funkowi, Marianowi Rojewskiemu i Henrykowi Magnuskiemu. Opiekunem koła jest pani Wioletta Nowak.

Prezentacje do ściągnięcia:

  1. Jan Szczepanik
  2. Kazimierz Funk