MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC

BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Październik 2015 r.

Z okazji święta biblioteki odbył się konkurs biblioteczny „Deszczowe wierszowanie”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów twórczością polskich poetów piszących dla dzieci i zachęcenie do korzystania z antologii wierszy dostępnych w czytelni biblioteki szkolnej.

Na kartach konkursowych należało uzupełnić tekst wiersza i wrzucić do skrzynki znajdującej się w bibliotece szkolnej. Pod koniec miesiąca karty zostały sprawdzone pod względem poprawności wpisanych słów. Losowanie nagrodzonych osób odbyło się na apelu szkolnym 30 października 2015 r.

Nagrody otrzymali:

Jagoda Szybiak, kl. 3a

Krzysztof Mędraś, kl. 3a

Nagrody książkowe, zakupione przez Komitet Rodzicielski, wręczyła uczniom pani dyrektor Bernadeta Sroka.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-