KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Drodzy Uczniowie klas ósmych i Szanowni Rodzice

 

      Rozpoczynamy w szkole organizację konsultacji dla uczniów klas ósmych w formie stacjonarnej z przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Konsultacje będą odbywać się z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z występującym stanem pandemii oraz zgodnie z obowiązującymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dubiecku Procedurami Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19.

Informacje o formach i terminach konsultacji:

  • Uczniowie dostarczają w dniu konsultacji podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie o stanie zdrowia, które należy wydrukować lub przepisać (załącznik nr 1).
  • Konsultacje mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców i uczniów.
  • Przyjazd na konsultacje rodzice organizują we własnym zakresie.
  • Konsultacje będą odbywać się w przydzielonych grupach, a uczniowie nie mogą ich zmieniać. Grupa uczniów pozostaje w tej samej sali i nie kontaktuje się z innymi grupami.
  • Uczniowie przynoszą książki, zeszyty przedmiotowe, a także buty na zmianę.
  • Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia wychowawcy klasy swojej ewentualnej nieobecności na kolejnych konsultacjach z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram konsultacji:

Klasa 8a – 17.01.2021  od   13.30 do 15.55 (sale na pierwszym piętrze)

Klasa 8b – 17 .01.2021 od 14.20 do 16.45 (sale na parterze )

Informacja o terminach konsultacji w kolejnych tygodniach zostanie przekazana przez wychowawcę klasy.

 

Załącznik nr 1  doc.

Zalacznik-nr-1 pdf.

 

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-