Kompetencje Kluczowe – szkolenie

          2 października 2018r. w Naszej Szkole odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej poświęcone procesowi wspomagania rozwoju szkoły mającemu na celu poprawę jakości pracy szkoły. Przedstawione zostały przez Panią mgr Zdzisławę Sura informacje o przystąpieniu do projektu i planowanym wspomaganiu. Zapoznano obecnych z kompetencjami kluczowymi, zaprezentowano obowiązujące podstawy prawne. Następnie przeprowadzono diagnozę wstępną – „wybór kompetencji”.

        W dalszej części szkolenia nauczyciele zostali podzieleni na 8 zespołów. Każdy wybrał losową jedną kompetencję do dalszych ćwiczeń praktycznych. Korzystając z materiałów przygotowanych wcześniej przez prowadzącą szukano i zapisywano odpowiedzi na istotne pytania: Jaka wiedza? Jakie umiejętności?Jaka postawa sprzyja wykonaniu zadań w praktyce szkolnej? Następnie liderzy poszczególnych zespołów zaprezentowali wypracowane wnioski i dokonali ich analizy. Były one potem omówione przez uczestników szkolenia. Po prezentacji efektów pracy wszystkich zespołów, wnikliwej analizie i dyskusji podjęto decyzję o wyborze kompetencji kluczowej, która będzie rozwijana w czasie rocznego procesowego wspomagania. wybrano kompetencję społeczno – obywatelską. Następnie uczestnicy szkolenia podzielili się na zespoły przedmiotowe, które analizowały, jaką wiedzę, umiejętności i postawę będzie można kształtować i rozwijać  wokół kompetencji społeczno – patriotycznej. Spostrzeżenia zapisywano na plakatach, które przedstawili i omówili przedstawiciele wszystkich grup. Wypracowane wnioski pomogą przy planowaniu działań przez wybrany zespół do spraw wspomagania, w skład którego weszli: mgr Zdzisława Sura-przewodnicząca, mgr Anna Sowa, mgr Jolanta Kucaj, mgr Marta Uran, mgr Joanna Kurasz, mgr Anna Sieńko, mgr Wioletta Nowak, mgr Jolanta Szybiak, mgr Beata Sroka, mgr Andrzej Romański, mgr Piotr Blecharczyk. 

Pozostałe wpisy w kategorii: Bez kategorii-