Dowozy uczniów

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Dowozy do szkoły:

SIELNICA: 6.50 –  WYBRZEŻE 7.05 – DUBIECKO 7.10

WINNE- PODBUKOWINA: 7.15 – DUBIECKO 7.25

ŚLIWNICA ( HUTA): 7.40 – DUBIECKO 7.55

DROHOBYCZKA: 6.50 – DUBIECKO 7.20

HUCISKO NIENADOWSKIE: 7.15 , 7.40 – DUBIECKO 7.55

Odwozy ze szkoły:

SIELNICA : I kurs – 13.30 ; II kurs – 15.20

ŚLIWNICA: I kurs – 13.00 ; II kurs – 15.00

DROHOBYCZKA : 14.20

HUCISKO NIENADOWSKIE: 13.30

 

WYŻYWIENIE

WRZESIEŃ (od 6.09 do 30.09)  – 76.00zł

Płatności prosimy dokonywać do 3.09.2021 u kierownika świetlicy lub wychowawcy,

lub w sekretariatach szkoły.

Pozostałe wpisy w kategorii: Aktualności szkoła-