🔊🔊🔊 Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

🔊🔊🔊 Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024. Klasy 1-3 godziny pracy od 7.00 do 8.00 i od 11.30 do 16.30. Klasy 4-8 godziny pracy od 7.00 do 8.00 i od 12.30 do 15.30. Dowozy do szkoły 🚘🚘🚘 od 04.09.2023 ⬇️Sielnica 6.50, Wybrzeże 7.05, Dubiecko 7.10. ➡️Winne Podbukowina 7.15, Dubiecko 7.25. ➡️Śliwnica ( Huta) 7.40, Dubiecko 7.55. ➡️Drohobyczka 6.50, Dubiecko 7.20. ➡️ Hucisko Nienadowskie 7.15, 7.40, Dubiecko 7.55. ➡️Nienadowa ( od strony Iskani) 7.30, Dubiecko 7.40. Odwozy ze szkoły 🚘🚘🚘 od 04.09.2023.  ➡️ Sielnica 13.30, 15.20. ➡️ Śliwnica 13.00, 15.00. ➡️ Drohobyczka ( poniedziałek, wtorek, środa) 14.50, ( czwartek, piątek) 14.20. ➡️ Hucisko Nienadowskie 13.30. ➡️ Nienadowa ( od strony Iskani) 14.25