Akt założycielski powstania szkoły podstawowej

Z HISTORII SZKOŁY

 

W roku 1850 powstał w Dubiecku sąd, który swą siedzibę miał w budynku na rynku. W roku 1905 rząd austriacki wykupił od parafii pole szpitalne zwane Dziadowskie Pole i wystawił na nim okazały budynek sądowy.

 

Podczas wojny hitlerowcy zamienili budynek sądu na więzienie śledcze. Więzili w nim wielu mieszkańców tych okolic.

 

W roku 1950 zlikwidowano Sąd Grodzki, jego akta i archiwum przeniesiono do Przemyśla, a w budynku sądowym znalazły pomieszczenia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące.

 

Rady Gminy Dubiecko z dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dubiecku:


Rada Gminy Dubiecko uchwala:

Na wniosek Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej Szkole Podstawowej w Dubiecku nadaje się imię Ignacego Krasickiego.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 roku.


Uzasadnienie do uchwały:

 

Pismem z dnia 14 grudnia br. Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Dubiecko (organu prowadzącego szkoły) o nadanie Szkole Podstawowej w Dubiecku imienia Ignacego Krasickiego. Wniosek uzasadniali tym, że do lat 50-tych Szkoła ta nosiła imię Tego Wielkiego Poety, którego miejscem urodzenia jest Dubiecko.

Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dubiecko dnia 18 grudnia br. i Zarządu Gminy Dubiecko dnia 21 grudnia 1995 roku.

 

14 marca 1996 roku odbyło się uroczyste przywrócenie imienia Patrona Szkoły, Ignacego Krasickiego.

 

Po uroczystej Mszy Świętej, celebrowanej przez Księdza Proboszcza Ryszarda Panka, złożono kwiaty przed pomnikiem Wielkiego Poety, a następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową (znajdującą się na frontowej ścianie szkoły) wykonaną na granicie afrykańskim przez p. Mariana Borkowskiego.

 

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, kuratorium, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zaproszeni goście dokonali wpisu w pamiątkowej księdze.

 

Na świadectwach umieszczonych w gablocie szkolnej widzimy nagłówki:

Sześcioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (1931) Sześcioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Ks. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (22 grudnia 1932) Publiczna Szkoła Powszechna im. I. Krasickiego (28 czerwca 1946) Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego im. I. Krasickiego w Dubiecku (23 czerwca 1950) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (25 czerwca 1955)

 

3 maja 1930 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku otrzymała sztandar.

 

W 1939 roku p. Leopold Ulanowski schował cenne ornaty, sztandary i inne przedmioty do cechowej skrzyni wotywnej, w której przechowywano świece. Po wojnie o sztandarze nikt już nie słyszał.

 

W 2002 roku przy porządkowaniu zabytkowych ornatów, znaleziono włożony w środek jednego z nich szkolny sztandar, który Ksiądz Dziekan Ryszard Panek

przekazał szkole.

 

Uroczyste poświęcenie i przekazanie cennego historycznego sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. I. Kracickiego w Dubiecku odbyło się z okazji Święta Edukacji Narodowej 11 października 2002 roku.

Od września 2004r. Szkołą Podstawową w Dubiecku kieruje Pan mgr Marek Blecharczyk z Panią mgr Bernadetą Sroka. W tym czasie szkoła po gruntownym remoncie zmieniła swój wizerunek tak wewnątrz jak i na zewnątrz oraz została wyposażona w 12 tablic multimedialnych z laptopami i nie tylko.

Od września 2016r. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dubiecku kieruje Pani mgr Teresa Blecharczyk z Panią mgr Katarzyną Sochacką.

 DSC 0368

Pozostałe wpisy w kategorii: Bez kategorii-